Coolhaven 375 3015 GC Rotterdam 010-4848931

Educatief Centrum

Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam is in 2014 omgebouwd tot educatief centrum over de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam, en werd in 2015 onderdeel van Museum Rotterdam. Voor openingstijden, programma's en bezoekersinformatie kunt u terecht op de website van Museum Rotterdam.

Stichting OVMR
Stichting OVMR

Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam (OVMR) is lang geleden ontstaan vanuit de particuliere collectie van Arie Mast. Na een bescheiden start in Katendrecht in de jaren 70, groeide het museum in de loop der jaren uit tot een professioneel museum gevestigd aan de Coolhaven in Rotterdam. In de zomer van 2014 werd het museum grootscheeps verbouwd tot een educatief centrum '40-'45 Nu, dat sinds januari 2015 onderdeel van Museum Rotterdam is.

Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen Museum Rotterdam '40-'45 Nu. Ze nemen enthousiast deel aan prikkelende lessen, die niet alleen historisch van belang zijn, maar ook in het kader van burgerschapseducatie grote waarde hebben. De missie van Arie Mast is in dat opzicht zeker geslaagd. Voor de Stichting OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam is daarmee haar taak nog niet gedaan. 

De Stichting stelt zich o.a. ten doel op een herkenbare wijze de herinnering levend houden aan en het verhaal vertellen van het bombardement, de onderdrukking en verzet in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog en de actuele betekenis hiervan duidelijk maken voor jong en oud. De omvangrijke collectie blijft in eigendom van de Stichting, en is tot 1 januari 2020 in bruikleen bij Museum Rotterdam. In de educatieve programma's van '40-'45 Nu spelen collectie en de daaraan verbonden verhalen een hoofdrol. Daarnaast is de collectie online beschikbaar via een Beeldbank.

De Stichting Oecumenisch Centrum Dr. W.A. Visser ’t Hooft is per 1 januari 2015 gefuseerd met de Stichting OVMR als verkrijgende stichting.

January 27, 2017