De 'collectie Vermeulen' is het soort schenking waar een dubbel gevoel aan kleeft. Wij hebben hem namelijk verkregen door legaat. We zijn natuurlijk blij met de grote hoeveelheid bijzondere objecten en documenten die onze kant op is gekomen. Maar liever hadden we deze fraaie collectie pas over een jaar of 100 gekregen. Wij hadden een bijzondere band met de heer Vermeulen.

Bij de opening van ons museum in april 2008 had de heer Vermeulen de eer met een groot Engels kanon het openingsschot af te vuren. Vanaf dat moment was hij een graag geziene gast.
Als verzamelaar van voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog had de heer Vermeulen vanzelfsprekend interesse in ons museum. Met onze directeur dicussieerde hij graag over onze collectie en wat daar volgens hem misschien nog wel aan mankeerde. Zelf bezat hij een grote collectie en was daar trots op. Regelmatig bezocht hij het museum en had dan vaak iets bij zich. Met de woorden ”het is maar goed dat ik gekomen ben, want dit mis je nog!” breidde hij onze collectie dan eigenhandig uit.

De verzameling van de heer Vermeulen is omvangrijk. Het is een grote klus om alles uit te zoeken en op de juiste plaats te krijgen. Maar in onze onze aanwinstenvitrine (zie foto) hebben wij alvast een kleine selectie gemaakt, die voor het publiek toegankelijk is. In een later stadium hopen wij de 'collectie Vermeulen' in het museum een goede plek te bieden.
Legaat dhr. Vermeulen, Delft