Het grote Duitse bombardement op de binnenstad van Rotterdam in mei 1940 is welbekend. De stad heeft daardoor een definitief ander aanzien gekregen en dat kan niemand ontgaan. Maar wat veel (naoorlogse) mensen zich niet realiseren is dat in de vijf jaar dat Nederland bezet was Rotterdam herhaaldelijk werd gebombardeerd door onze bondgenoten, de geallieerden.
De vaak nachtelijke bombardementen waren vooral gericht op de havens en werven. Het precisiebombardement bestond toen nog niet. Het was lastig te richten en het gebeurde herhaaldeijk dat bommen 'afzwaaiden' en woonwijken troffen.

Fatale vergissing
Op 31 maart 1943 waren Amerikaanse vliegers op weg naar Rotterdam met de opdracht de Merwehaven te bombarderen. Doel was het dwarsbomen van de Duitsers in hun oorlogsactiviteiten. Maar het liep allemaal heel anders af.
Door een inschattingsfout kwam de Amerikaanse bommenlast op een nabijgelegen woonwijk terecht. Met fatale gevolgen. In luttele minuten veranderde de wijk Bospolder/Tussendijken in een vlammenzee. Duizenden mensen werden dakloos, meer dan 400 personen vonden de dood. En bij degenen die het overleefden liet het levenslang zijn sporen na.

Samenwerking
In de geschiedschrijving heeft dit bombardement relatief weinig aandacht gekregen. Reden voor de Stichting Mondelinge Geschiedenis (SMG) om daar verandering in te brengen. Dat resulteerde in 2009 al in de presentatie van een DVD met de verhalen van ooggetuigen. In 2011 zocht Francesca Estourgie van SMG samenwerking met verschillende partijen om te komen tot een project dat aan de Delfshavense scholen kan worden aangeboden. En dat is gelukt: samen met de Deelgemeente Delfshaven; Stichting de Meeuw, Stichting Delphi Opbouwwerk en het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam.
Dankzij de financiële steun van de Deelgemeente Delfshaven bieden wij gezamenlijk dit educatieve materiaal voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs aan.
Het project bestaat uit een gratis speurtocht in het museum en een gratis lespakket waarin een docentenhandleiding, een lesbrief voor op school en een DVD met ooggetuigenverhalen.
Onderwijskrachten uit Delfshaven
Het lespakket is in 2011 aan de Delfshavense scholen toegezonden. Bent u geinteresseerd in het hele pakket maar heeft u nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met de receptie 010 484 89 31 of info@ovmrotterdam.nl.

Voor wie het pakket wel ontvangen heeft maar behoefte heeft aan extra materiaal zijn de volgende documenten beschikbaar:
Docentenhandleiding
Lesbrief groep 7/8
Antwoorden groep 7/8
Lesbrief voortgezet onderwijs
Antwoorden voortgezet onderwijs

De DVD en de speurtocht zijn niet online verkrijgbaar. Voor een bezoek aan het museum en het maken van de speurtocht kunt u een afspraak maken met de receptie 010 484 89 31.