Film over het bombardement (foto's Barbara Schell)
Sinds kort bieden wij aangepaste lessen aan voor inburgeraars. Cursisten Inburgering van taalschool Sagenn uit Vlaardingen beten daarvoor in oktober de spits af. In samenwerking met een van de docenten van de taalschool werkte educatief medewerker Jeroen Woltjer aan een Geuzenproject.
Tijdens de les werd een door Woltjer geschreven verhaal over Bill Minco gelezen en daarna bezocht de groep het Geuzenmonument in Vlaardingen.

Woltjer toont het beruchte
schilderij met Hitler in de Bierkeller
Een week later kwamen de cursisten op bezoek in het museum. In de filmzaal werd een film over het bombardement getoond en daarna kregen ze een rondleiding.
Veel van de cursisten wisten nauwelijks iets over de Rotterdamse geschiedenis. Ze reageerden enthousiast, waren geïnteresseerd en stelden veel vragen.
Aansluitend werd nog door het Gilde een rondleiding in het centrum van Rotterdam verzorgd. De wandeling leidde langs getroffen plaatsen in Rotterdam. Dat leverde nogal eens een aha-moment op. Beelden die ze al vaker hadden gezien kregen ineens betekenis.
Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt groepen inburgeraars uit om zo een steentje bij te dragen aan de integratie van migranten in de samenleving.  Inburgeraars krijgen op die manier een aardig totaalpakket aangereikt. Niet alleen wordt gewerkt aan hun taalvaardigheid. Ze krijgen ook een beeld van de Tweede Wereldoorlog en komen meer te weten over de stad waarin ze wonen. Om betrokken te raken bij een stad is dit onmisbare kennis!


De betekenis van beelden wordt duidelijk
De rondleidingen in het museum zijn gratis. Afhankelijk van de programma's die de taalscholen bieden en de mate van samenwerking kunnen de programma's voor inburgeraars worden vormgegeven.
Voor meer informatie en het maken van afspraken kunt u contact opnemen met de receptie. Tel. 010 - 484 89 31 of info@ovmrotterdam.nl.