Coolhaven 375 3015 GC Rotterdam 010-4848931

ANBI status

ANBI status

Stichting OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam

Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam (OVMR) stelt zich o.a. ten doel op een herkenbare wijze de herinnering levend houden aan en het verhaal vertellen van het bombardement, de onderdrukking en verzet in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog en de actuele betekenis hiervan duidelijk maken voor jong en oud.

De Stichting OVMR is eigenaar van de collectie 'Tweede Wereldoorlog' van het OVMR. De Stichting heeft de collectie tot 1 januari 2020 in bruikleen gegeven aan Museum Rotterdam. De Stichting Oecumenisch Centrum Dr W.A. Visser ’t Hooft is per 1 januari 2015 gefuseerd met de Stichting OVMR als verkrijgende stichting. De Stichting OVMR kan bescheiden subsidies verstrekken ten behoeve van de ondersteuning van doeleinden die gerechtigheid en vrede dienen.

Wanneer u de Stichting OorlogsVerzetsMuseum (Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam) wilt steunen kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL37 INGB 0008 0324 09 t.n.v. Stichting OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam.Het ANBI-nummer van het museum is: RSIN/fiscaal nummer ANBI 806322676.

Alvast dank voor uw bijdrage!

Financiele rapportage

download PDF meest recente jaarrekening (2015)

BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Dhr. Prof. Dr. J.M.W. Binneveld - voorzitter/dagelijks bestuur
Dhr. Drs. J. la Croix - secretaris/dagelijks bestuur
Dhr. Drs. J.C. van Duin - penningmeester/dagelijks bestuur
Dhr. E. Boertien - bestuurslid

Er zijn geen vaste medewerkers in dienst. Het bestuur en de vrijwilligers werken onbezoldigd.