Het bidbook Rotterdam Reset Experience (klik om in het boekje te bladeren).

Afgelopen jaar was een spannend jaar voor culturele instellingen in Rotterdam. Ook voor ons. De plannen van de Gemeente Rotterdam voor de nieuwe cultuurperiode 2013/2016 werden bekend gemaakt. Veel instellingen kregen te maken met kortingen, of werden wegbezuinigd.

Wij als OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam hebben de opdracht gekregen tijdens de nieuwe cultuurperiode te fuseren met Museum Rotterdam.
Dat betekent dat wij op termijn op zullen gaan in het grotere museum. Gesprekken met de nieuwe directie van het Museum Rotterdam zijn in volle gang. Een van de doelen die wij stellen is het behouden van een specifieke presentatie met betrekking tot het oorlogsverleden van de stad.

Educatie staat bij ons hoog in het vaandel. Conflicten en oorlogen horen bij het leven en maken herinnerings- en vredeseducatie helaas noodzakelijk. De maatschappelijke functie van oorlogsmusea is evident. Het museum aan de Coolhaven is een goed startpunt voor lessen maatschappijleer en burgerschapscompetentie.

Wij willen daarvoor het museum aan de Coolhaven ombouwen tot educatief centrum. Er zijn workshops gehouden en er is onderzoek gedaan onder jeugdige bezoekers. Daaruit hebben we een een nieuw tentoonstellingsconcept ontwikkeld: Rotterdam Reset Experience.
Een presentatie die goed aansluit bij de belevingswereld van jongeren. In een bidbook  is aangegeven hoe wij deze nieuwe presentatie willen vormgeven.

Maar zover is het nog niet. Eerst moeten voldoende fondsen worden gevonden die dit plan willen steunen. Met dit bidbook benaderen wij fondsen en particulieren voor de financiering van dit project waarmee zo'n anderhalf miljoen gemoeid is. Wanneer u interesse heeft in dit project kunt ook u een bijdrage leveren. Door middel van uw donatie investeert u in onze jeugd. Wij hebben er alle vertrouwen in. Rotterdam is gebaat bij positieve ontwikkelingen.
AH 04.12.2012

Interviewers Yarden en Simona vertellen over hun ervaringen
Op 10 november was in De Kuip de herdenking van de Rotterdamse razzia van 10 en 11 november 1944. Bij de razzia werden 50.000 Rotterdamse mannen te voet, per trein of per boot naar Duitsland getransporteerd. Om te werken, zo werd gezegd. Maar de 'Arbeitseinsatz' was niet de belangrijkste reden dat de weerbare mannen de stad uit moesten: het was de angst van de Duitse bezetter voor verzet bij het naderen van de geallieerden.

Ex razziagangers en belangstellenden
Het verhaal van de razzia van Rotterdam kan niet meer door veel mensen worden verteld. Het is al 68 jaar geleden, de weerbare mannen van destijds zijn inmiddels 80 jaar en ouder. Er zijn er niet meer zo veel in leven.
Het Stadsarchief Rotterdam en het OorlogsVerzetsMuseum zijn daarom een project gestart met het Erasmiaans Gymnasium. Bij dit geschiedenisproject interviewen leerlingen de mannen die het meegemaakt hebben.
Jonge mensen horen uit de eerste hand de geschiedenis. Het tweede doel van het Razzia-project is een website voor het onderwijs met getuigeninterviews en artikelen over de Rotterdamse razzia. 

De razzia werd herdacht in de aanwezigheid van overlevenden. Burgemeester Aboutaleb hield een speech. Twee leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium, Yarden Sela en Simona de Heer, vertelden over hun ervaringen met de interviews.
A.H. 23.11.2012
Op zondag 14 oktober werd onder ruime belangstelling onze nieuwe tijdelijke tentoonstelling Geen Kinderspel geopend.
De opening werd verricht door Wethouder jeugd, gezin en onderwijs Hugo de Jonge. Hij werd bijgestaan door onze jeugdige museum-ambassadeurs Dewi Sterk en Noah Kraan.


Wethouder de Jonge sprak in zijn speech over de deportatie van Rotterdamse joden via Loods 24 en refereerde aan het Joods Kindermonument dat in april 2013 onthuld zal worden. Ook noemde hij het belang voor het onderwijs van tentoonstellingen als Geen Kinderspel. "De Tweede Wereldoorlog mag ver achter ons liggen, thema´s als uitsluiting en discriminatie spelen nog steeds. Het is goed om daarbij stil te staan."

Bezoekers in de tentoonstelling Geen Kinderspel
Na de onthulling van het houten vliegtuig van voormalig onderduiker Joop Levy bekeek de wethouder samen met de ambassadeurs de tentoonstelling. De opzet is bescheiden, maar de verhalen over de lotgevallen van joodse kinderen tijdens de Holocaust zijn ontroerend. De expositie toont o.m. speelgoed van kinderen die tijdens de oorlogsjaren in kampen zaten of ondergedoken waren.
Later op de middag konden geïnteresseerden nog luisteren naar het verhaal van voormalig onderduiker Joop Levy die vertelde over zijn houten vliegtuig. Hij zat met zijn ouders ondergedoken op een boerderij. Buitenspelen was er niet bij voor hem. Alleen als het donker was mocht hij een rondje om de boerderij lopen. Hij kreeg het kado voor zijn 8e verjaardag. Het was een lichtpunt in zijn eentonige bestaan als onderduikertje.

De ambassadeurs van het museum, twee leerlingen van basisschool de Pijler, hadden eigen speelgoed meegebracht om over te vertellen. Noah vertelde over zijn hobbelpaard "waar hij in goede tijden, en in slechte tijden" veel mee speelde. Dewi vertelde over haar pop. Die was belangrijk voor haar omdat de pop "precies de kleertjes paste die zij zelf als baby gedragen had".

Er is gratis lesmateriaal ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en voor de onderbouw voor het voortgezet onderwijs. Deze week ontvingen wij meteen al de eerste scholen voor deze tentoonstelling. Wij raden docenten die een bezoek overwegen aan tijdig te reserveren 010 484 89 31 of per email.
A.H. 18.10.2012
Van14 oktober 2012 tot en met 12 mei 2013 is onze nieuwe tijdelijke tentoonstelling Geen Kinderspel te zien. Een ontroerende tentoonstelling over de lotgevallen van joodse kinderen tijdens de Holocaust. De expositie toont o.m. speelgoed van kinderen die tijdens de oorlogsjaren in kampen zaten of ondergedoken waren en vertelt hun verhalen.
De onschuld en herkenbaarheid van het speelgoed maken de tentoonstelling geschikt voor kinderen. Kinderen voelen goed aan hoe speelgoed een echte steun en toeverlaat kan zijn. Het speelgoed is het voertuig waarmee een moeilijke geschiedenis voor jonge mensen toegankelijk gemaakt wordt.

Geen Kinderspel is een reizende tentoonstelling. Geinitieerd door Yad Vashem in Jeruzalem en naar Nederland gehaald door de Stichting Vrienden van Yad Vashem. Het speelgoed komt van kinderen uit verschillende landen. Door toeval is daar nu ook het speelgoed van de heer Gerhard van de Rhoer aan toegevoegd. Nu een man van respectabele leeftijd, maar toen een klein Rotterdams jongetje.

Gerhard van de Rhoer met de blikken trein
De heer Van de Rhoer keek verrast op toen hij een week of twee geleden onze agenda ontving en las over het speelgoed van joodse kinderen die ondergedoken waren geweest. Zo'n kind was hij zelf ook. En dat niet alleen, hij had ook nog de blikken speelgoedtrein die zijn vader voor hem maakte toen hij ondergedoken zat in Oosterhout.
Hij nam contact met ons op om te vragen of wij interesse hadden. Daar konden wij ja op zeggen. De trein is een waardevolle aanvulling op de tentoonstelling. Afgelopen week kwam hij de trein naar het museum brengen. Het verhaal dat hij erbij vertelde hebben wij meteen opgenomen in onze getuigenverhalen.
(Klik hier om het verhaal te lezen.)

De tentoonstelling is voor publiek geopend van 16 oktober 2012 tot en met 12 mei 2013. Schoolgroepen betalen geen entree en geen kosten voor het educatieve materiaal, omdat we de expositie voor alle Rotterdamse kinderen toegankelijk willen houden. Wij adviseren onderwijzers en docenten hun schoolbezoek tijdig bij onze receptie te bespreken.
A.H. 08.10.2012

Verkiezingswaarnemers van het IJsselcollege wonen het tellen van stemmen bij in de gemeente Capelle a/d IJssel
In samenwerking met ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat (bekend van de Kieswijzer) werden op 14 september op verschillende plaatsen in het land projecten georganiseerd onder het motto Vrijheid en democratie zijn niet vanzelfsprekend.

Het idee is om jaarlijks op 14 en 15 september een moment stil te staan bij democratie en rechtsstaat in contrast met de onvrijheid en dictatuur op veel plaatsen in de wereld en in onze eigen geschiedenis.
Belangrijke doelgroep in dit project zijn scholieren. Zij mogen nu nog niet stemmen maar zij moeten wel meekrijgen waarom stemmen zo belangrijk is. Daarom hebben wij contact gezocht met het IJsselcollege uit Capelle a/d IJssel – waar we al warme contacten mee hadden.

Het IJsselcollege selecteerde een groep leerlingen die op de dag van de verkiezingen op verkiezingswaarnemersmissie ging. O.l.v. Kees Ros, een echte verkiezingswaarnemer, en Nancy Schoof, beoordeelden zij of de verkiezingen in Nederland eerlijk verliepen.

Voorafgaand werden de leerlingen uitgebereid geïnformeerd en geïnstrueerd door Kees Ros die als internationaal Verkiezingswaarnemer uiteenlopende ervaringen met de leerlingen kon delen. Nancy Schoof - Juridisch specialist Publiekszaken Gemeente Capelle - bood de leerlingen een gastvrije ontvangst en begeleiding op het gemeentehuis. Tevens verzorgde zij voor de leerlingen dezelfde training die ook stembureauleden hebben gekregen.

Op 12 september brachten de leerlingen een bezoek aan een stembureau. Ze waren aanwezig bij de opening van het stembureau en bij het tellen van de stemmen na 21.00 uur.
Ze konden vragen stellen aan de leden van het stembureau en er werden enquetes afgenomen op straat.

Op 14 september kwamen de leerlingen in het museum bij elkaar voor de afronding. Na een lezing van mr. Gijs Scholtens presenteerden ze hun bevindingen. Aansluitend werd een documentaire bekeken waarin een klas Chinese schoolkinderen een klassenvertegenwoordiger kiest. In de nabespreking passeerde al het geleerde nog eens de revue.

Alle partijen waren zeer enthousiast. De leerlingen hebben erg veel geleerd. Ze vonden het heel leerzaam en zagen ook in dat het best bijzonder was wat hen werd geboden. Ze hadden goed besef van wat er allemaal komt kijken bij eerlijke en vrije verkiezingen.
M. van A.16.09.2012

Scene uit Maak jij je maar geen zorgen van Esri Kisman
Op zondag 10 juni werd in ons museum de voorstelling 'Maak jij je maar geen zorgen' gespeeld. Een theaterstuk bedacht en geschreven door Esri Kisman in het kader van haar opleiding tot theaterregisseuse. Kisman verwerkte op een bijzondere manier de oorlogsherinneringen van haar eigen twee oma's Rina en Milly.

Rina vreest voor het leven van haar broer, nadat hij vanwege verzetsactiviteiten door de Duitsers is opgepakt. Milly kan niet langer stilzitten en wil net als haar man meedoen met 'stunten': het plegen van overvallen voor voedsel of wapens.
Door het knappe spel van actrices Babette de Jonge en Daphne Lamers, het goed geschreven verhaal en de projectie van foto's was het een indrukwekkend toneelstuk op een zeer toepasselijke locatie.

Esri Kisman maakte al eerder een toneelstuk met de Tweede Wereldoorlog als onderwerp en haalde daarmee een geldbedrag binnen dat zij aan het museum schonk. Zo ontstond deze bijzondere samenwerking. Waarbij het museum niet alleen de filmzaal beschikbaar stelde, maar ook een aantal objecten waarmee Kisman haar verhaal kon onderstrepen.

Replica van noodkachels in gebruik
Na de voorstelling kon het publiek namelijk een kopje erwtensoep nuttigen dat was bereid op noodkachels zoals ze tijdens de hongerwinter gebruikt werden. Niet op de originele kachels uit onze collectie natuurlijk. Voor dit soort doeleinden maakten leerlingen van Streamopleidingen verleden jaar een aantal fraaie replica's. Het publiek was zeer te spreken over zowel de voorstelling als de wijze waarop dit koken op noodkachels onder de aandacht gebracht werd. Voor ons was het een mooie gelegenheid om diverse educatieve projecten samen te laten komen.
Esri Kisman maakte deze voorstelling in het kader van een examenstage bij het Rotterdams centrum voor theater & Cultuurhuis Delfshaven. Zij volgt daar de kaderopleiding theaterregisseur.
A.H. 17.06.2012
Op dinsdag 29 mei 2012 om 17.00 uur werd in het Oorlogs- VerzetsMuseum Rotterdam een nieuw stripboekje gepresenteerd. Operatie Manna vertelt het verhaal van de voedseldroppings die in het voorjaar van 1945 boven West-Nederland plaatsvonden.

De winter van ‘44/’45 was streng en honderdduizenden West-Nederlanders moesten het al maandenlang zonder voedsel, kleding en hulpgoederen zien te stellen. Er werd gevreesd voor massasterfte en de geallieerden drongen aan op voedselhulp.
De Duitsers gaven na moeizame onderhandelingen toestemming om met behulp van vliegtuigen voedsel boven de drie hongerende westelijke provincies uit te werpen. De Britten gaven hun actie de codenaam Operation Manna.

In de nieuwe strip, die getekend is door Rik Slinger, worden niet alleen de bijzonderheden achter deze gigantische hulporganisatie uit de doeken gedaan. We lezen ook het verhaal van een jonge vrouw die op hongertocht gaat voor haar moeder en oma, en een jonge man die bommenrichter is voor de Britse luchtmacht en die erg blij is nu eens geen bommen te hoeven uitwerpen. Het scenario is van Maarten Hartog.

Operatie Manna maakt deel uit van een serie stripverhalen over de Tweede Wereldoorlog, die onder beheer van het museum wordt uitgegeven. Eerder verschenen Frontstad Rotterdam van Eric Heuvel, over de eerste oorlogsdagen in Rotterdam en Doelwit Westerdam van Rik Slinger en Maarten Hartog, over een sabotageactie in de Rotterdamse havens.

De strips zijn te koop in de museumwinkel. Online bestellen kan door ons bestelformulier in te vullen. (€ 2,50 per stuk, zolang de voorraad strekt.)
A.H. 30.05.2012

V.l.n.r. Johan van der Hoeven, Gyz la Rivière en Hans Walgenbach (foto Rein Wolters)
Elk jaar op 14 mei wordt het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 herdacht. Voor deze gelegenheid schrijven wij jaarlijks een kunstopdracht uit voor een Rotterdamse kunstenaar. Dit jaar was dat Gyz la Rivière, die in zijn werk de stad Rotterdam al vaker als onderwerp nam.

Voor deze gelegenheid maakte La Rivière een boek: 13 minuten waarin hij het bombardement vanuit verschillende invalshoeken bekijkt. Het overgrote deel van het beeldmateriaal is afkomstig van het Gemeentearchief Rotterdam. Het voorwoord van J.L. van der Pauw is, heel verfrissend, op het omslag gedrukt.

Het eerste exemplaar van 13 minuten werd afgelopen maandag bij ons in het museum overhandigd aan Hans Walgenbach, directeur van Museum Rotterdam en lid van Initiatiefgroep 14 mei. Hij zei oprecht blij te zijn met het boekje én met het initiatief van het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam om op deze manier jonge mensen bij de herdenking te blijven betrekken.

In het boekje is o.m. een flink hoofdstuk gewijd aan De lijst van 144. Een lijst van 144 gebouwen die bij de wederopbouw gespaard hadden kunnen blijven, maar toch gesloopt zijn. Deze mysterieuze lijst is nooit teruggevonden, maar wordt genoemd in correspondentie aan het gemeentebestuur. La Rivière gaat op zoek naar de gebouwen op deze Lijst van 144.

Het boekje is te koop in de museumwinkel, er is veel vraag naar en de oplage is beperkt. Het ziet er naar uit dat het een collectors-item zal worden.
A.H. 18.05.2012

Grote drukte op 5 mei bij de presentatie van tentoonstelling en documentaire Dolle Dagen (foto Erik van de Belt)
Afgelopen zaterdag, 5 mei, hadden wij de eer burgemeester Aboutaleb te ontvangen. Samen met museum-ambassadeurs Noah Kraan, Raissa van der Heijden en Dewi Sterk kwam hij om onze nieuwe tentoonstelling Dolle Dagen, bevrijdingsfeesten Rotterdam 1945, te openen. Of was het een première?

Na het welkomstwoord van directeur Johan van der Hoeven vertelde Joop de Jong over het werk aan Dolle Dagen en hoe zijn focus langzaam verlegd werd van tentoonstelling naar filmvoorstelling.  In de film DOLLE DAGEN Bevrijdingsfeesten Rotterdam 1945 vertellen acht ooggetuigen over hun herinneringen aan de hand van veel onbekend en uniek 8mm filmmateriaal. De geïnterviewden maakten als kind of tiener de voedseldroppings en de intocht van de Canadezen mee.

De 10-jarige Dewi Sterk overhandigt DVD Dolle Dagen aan de burgemeester
(foto Rein Wolters)
Burgemeester Aboutaleb was zichtbaar verheugd dat hij bij deze opening bijgestaan werd door onze drie jeugdige ambassadeurs. Helemaal bijzonder werd het toen bleek dat één van de kinderen de kleindochter is van één van de ooggetuigen uit de film. Dat was louter toeval, maar leek op de een of andere manier ook veelzeggend.
De burgemeester sprak van de meer dan 170 nationaliteiten die in Rotterdam vertegenwoordigd zijn, en de noodzaak om in harmonie met elkaar te leven. Hij declameerde een toepasselijk gedicht van de Arabische dichter Adonis. Eén boom in een park verpietert, er zijn meer nodig om te overleven en zo is het ook in de samenleving.
De hele dag had het museum al geen gebrek gehad aan belangstelling, maar bij de opening werd het wel erg vol.  Tegen vijven stond onze teller op 400 man. Helaas had door deze drukte niet iedereen goed zicht op de burgemeester, en het duurde ook wel even voor de film en tentoonstelling bekeken konden worden. Maar door de bijzondere feestelijke sfeer in het museum leken de bezoekers toch erg te genieten. Pas tegen halfzeven verlieten de laatste gasten het pand.

De tentoonstelling Dolle Dagen, bevrijdingsfeesten Rotterdam 1945 bestaat uit een 48 minuten durende documentaire plus enkele vitrines met foto's en documenten en is te zien tot en met 30 september 2012.


Op onze facebookpagina staat een kleine fotoreportage van deze dag.
A.H. 09.05.2012

Een van de ambassadeurtjes van het museum leest haar gedicht voor
De meidagen, zoals wij 4 en 5 mei noemen, zijn weer voorbij. Het waren drukbezochte dagen, de drukste meidagen tot nu toe. Waaruit blijkt dat de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog nog niet tanende is. En dat is maar goed ook.

Herdenking
Al sinds jaren hebben wij op 4 mei een bijzondere herdenkingsbijeenkomst in het museum. Kinderen van basisschool de Pijler lezen dan een selectie van joodse familienamen voor. Namen van mensen die tijdens de bezetting door de Duitsers werden weggevoerd. Eerst naar Loods 24, dan naar Westerbork en later verder naar de Duitse concentratiekampen. Een weg terug was er voor de meesten niet. Van de circa 6800 joden die uit Rotterdam werden gedeporteerd, keerden slechts 500 levend uit de verschrikkingen van de kampen terug.
Om de verdwenen mensen niet te vergeten is het belangrijk dat hun namen hardop uitgesproken worden, en deze traditie ook aan nieuwe generaties door te geven. De lezingzaal was gevuld met kinderen, en dat is ontroerend en hoopgevend tegelijk. Dit jaar was het programma verrijkt met gedichten. De kinderen lazen een selectie van de namen en hun eigen gedichten voor, met kleine heldere stemmen. Miep Smith die zelf de verschrikkingen van dichtbij meemaakte las een gedicht over haar weggevoerde vader.

Miep Smith leest voor uit eigen werk
(foto Henk Smith)
Het is een eenvoudige maar aangrijpende herdenking. De kinderen kunnen nog niet bevatten wat er werkelijk gebeurd is, maar hun ernstige gezichtjes tonen begrip en medeleven. Dat is een groot goed.
A.H. 08.05.2012
Vier en vijf mei. Twee dagen die in het collectieve geheugen gegrift staan. Niet alleen bij mensen die zelf de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, ook de jongere generaties krijgen deze belangrijke data in hun opvoeding mee. Is het niet thuis, dan wel op school.
Bij ons in het museum wordt natuurlijk ook extra aandacht besteed aan het herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van de herwonnen vrijheid.

Op 4 mei houden wij 's middags om 14.00 uur onze traditionele herdenking met het voorlezen van namen van joodse oorlogsslachtoffers door leerlingen van OBS de Pijler.
Om 18.00 uur voeren wij het vlagprotocol uit. Aansluitend vertonen wij een documentaire. Om 20.00 uur houden wij twee minuten stilte.

Op 5 mei hebben wij een draaiorgel op ons voorplein en kunnen kinderen oud-Hollandse spelen doen. Laat in de middag hebben wij de eer om burgemeester Aboutaleb te ontvangen. Hij zal onze nieuwe tentoonstelling openen: Dolle Dagen, bevrijdingsfeesten Rotterdam 1945.

Op 6 mei is een dicussiemiddag georganiseerd met het thema 'Hoe te herdenken', waarin van gedachten gewisseld wordt hoe de herdenkingen van 4 en 14 mei voor de komende generaties er uit zouden kunnen zien. Wij hopen op een gevarieerde opkomst en nodigen u van harte uit deze middag bij te wonen.

Op 4 en 5 mei is het museum gratis toegankelijk. Voor deelnemers aan de discussie is de entree op 6 mei ook gratis. Wij hopen u de komende tijd te begroeten in ons museum.
A.H. 29.04.2012
 
'Trammend door de puin' is een fraaie tentoonstelling met veel fotomateriaal en biedt een levendig overzicht van de RET tijdens de de jaren '40 - '45. Verreweg de meeste impact had het bombardement van 14 mei 1940. Het hele lijnennet lag in verwarring en kilometers bovenleiding werden verwoest. Toch slaagde de RET er in binnen een maand het overgrote deel van de dienstverlening te hervatten.
Tijdens de bezettingsjaren kreeg de RET met nog wel meer problemen te kampen. Gebrek aan brandstof, gevorderde trams en vernielingen aangericht door geallieerde bombardementen vergden hun tol. Gasgeneratoren deden hun intrede en zelfs werd aan een trollybusnet gewerkt omdat een er tijd lang geen gas maar wel electriciteit was. De trollybus is echter nooit in gebruik genomen, omdat in de latere oorlogsjaren ook electriciteit schaars werd.
Behalve schade aan het materieel had de oorlogstoestand ook gevolgen voor de het RETpersoneel.
Er was een personeelstekort door allerlei factoren als onderduikers en arbeitseinsatz. Door de toename van het aantal passagiers en de enorme moeilijkheden bij het rijden met trams in de verduisterde stad kwam het personeel nog verder onder druk te staan. In 1943 deden de conductrices hun intrede. Vrouwen op de tram, dat was iets nieuws en ongehoords. Maar ze deden het uitstekend.

Voor wie nog niet overtuigd is: in Terugblik van maart 2012 stond een recensie van 'Trammend door de puin'. De tentoonstelling wordt positief en als zeer informatief beoordeeld.


Klik voor het artikel in Terugblik .

'Trammend door de puin' is nog tot en met 15 april 2012 te bezoeken. Voor bezoekers met een persoonlijke OVchipkaart (dus met pasfoto) is de entree gratis.
A.H. 14.03.2012
De afgelopen jaren hebben wij onze educatieve diensten flink weten uit te breiden. Schoolbezoek kan goed uit de voeten met het programma Vraag en Antwoord. Het individuele jeugdbezoek is enorm toegenomen. Interessante workshops en speurtochten hebben het museum toegankelijk en aantrekkelijk gemaakt voor kinderen.

Toch, met het oog op de toekomst, kunnen wij niet tevreden achteroverleunen. De ontwikkelingen in sociale media en interactieve museumpresentaties gaan razendsnel. Kinderen en jongeren hebben behoefte aan levendig lesmateriaal dat prikkelt om er mee aan de slag te gaan.

Aan een representatieve groep kinderen en jongeren van de Weekendschool is gevraagd hoe zij het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam waarderen. Zij bezochten het museum en onderwierpen het aan een kritisch onderzoek.
Hoewel zij het museum redelijk tot positief beoordelen, vinden zij zonder uitzondering dat er 'iets te doen zou moeten zijn'. Een spel, iets waar ze aan kunnen meedoen. Een museumbezoek zou door middel van een levendiger presentatie veel meer impact kunnen hebben.

Nieuwe plannen richten zich dan ook in eerste instantie op de vraag hoe de specifiek Rotterdamse verhalen en gebeurtenissen zodanig gepresenteerd kunnen worden dat jeugdige bezoekers daadwerkelijk betrokken raken. Dat is geen geringe opgave.
.
We hebben in samenwerking met bureau Tinker een denktank opgericht waarin mensen van verschillende disciplines hebben plaatsgenomen. Al na een paar bijeenkomsten liggen er aardig wat ideeën op tafel. Hoe wij een nieuw programma gaan vormgeven en financieren is op dit moment nog niet duidelijk. Maar aan toekomstvisie is geen gebrek.
A.H. 14.03.2012
Dolle Dagen, Rotterdam 1945 is de werktitel van onze nieuw te maken wisseltentoonstelling in de Arie en Nel Mastzaal. Deze expositie staat voor mei 2012 gepland en werpt licht op een bijna vergeten periode die onlosmakelijk met de Tweede Wereldoorlog is verbonden.

Voorjaar 1945. Nederland is bevrijd. De Duitsers zijn vertrokken maar het normale leven is nog ver te zoeken. In het zwaar gehavende Rotterdam is aan alles gebrek en niets functioneert naar behoren. De eerste weken na de capitulatie staan in het teken van het hervinden van de zeggenschap over eigen land en leven. Provisorische gedenktekens worden onthuld, collaborateurs opgespoord en opgepakt. De eerste dwangarbeiders keren berooid en verzwakt terug.  Tegelijkertijd viert heel Rotterdam feest. Spontaan, uitgelaten en uitbundig. Zelfs zonder drank, zoetigheden of rookgerei en met half lege magen.

Hoe beleefden Rotterdammers deze dagen tussen bezetting en oorlog tot de omschakeling naar het normale leven en de opbouw van een nieuwe stad?

Feest
Vijf jaar lang hadden de Rotterdammers op de bevrijding gewacht en die vierden zij in een euforische roes, met uiteenlopende activiteiten voor jong en oud. De grote stedelijke herdenkingsmanifestatie van 30 en 31 juli bood  een uitgebreid programma met onthullingen van monumenten, aubades, bloemencorso’s, optochten van versierde wagens, een orgelconcert in de Koninginnenkerk en een groots vuurwerk op het Noordereiland.

Pas op 15 mei kwam er officieel een einde aan de spontane en ongedwongen straat- en buurtfeesten. Dankzij het Rotterdams Comité voor Nationale Belangen/ De Rotterdamsche Gemeenschap is er iets bekend over het bonte scala aan activiteiten in deze periode. Een kleine collectie van vaak handgeschreven brieven, raambiljetten op grauwpapier en een enkele foto geven een mooie maar summiere indruk.

Oproep
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam werkt in samenwerking met samensteller Joop de Jong aan een tentoonstelling over dit nog niet eerder gepresenteerde facet van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, en in Rotterdam en omgeving in het bijzonder.

Voor deze nieuwe invalshoek wordt gezocht naar verhalen van ooggetuigen en beeldmateriaal uit de periode 5 mei tot 31 juli 1945. Wie herinnert zich de spontane buurt- en straatfeesten bijvoorbeeld. Misschien bezit u foto- en filmmateriaal van de straatfeesten of de officiële herdenkingsfeesten.  Of bent u getuige geweest van de manifestaties op 30 en 31 juli 1945 zoals die in het Feijenoordstadion?

Neem contact op ons op via 010-484 89 31 of info@ovmrotterdam.nl. Uw eventuele bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

A.H. 08.02.2012

Kinderen aan het werk in het museum
Wie niet sterk is moet slim zijn, zo luidt althans een oud gezegde. Maar misschien  wordt het tijd voor een moderne variant daarvan: wie niet sterk is moet samenwerken. Samen kun je immers meer tot stand brengen. Daarom zoeken wij altijd zoveel mogelijk samenwerking met andere organisaties. En met succes.
Bij Soldaat van Oranje is collectie uit ons museum te zien. Samen met het Gemeentearchief ontwikkelen wij educatieve projecten en waar mogelijk haken wij aan bij initiatieven van anderen.

Canon
De Tweede Wereldoorlog behoort tot de canon der Nederlandse geschiedenis. Met het door ons ontwikkelde educatieve programma Vraag en Antwoord kunnen onderwijskrachten goed uit de voeten. Er wordt een goede basis gelegd. Kinderen komen met de film, de tocht door het museum en de lessen op school aardig wat te weten.
Voor leerlingen die al wat meer weten van de Tweede Wereldoorlog is er nu de mogelijkheid om met ander materiaal te werken. In samenwerking met verschillende organisaties in Delfshaven ontwikkelden we een uitgebreid lesprogramma rond het Vergeten Bombardement van 31 maart 1943. Een strategisch bombardement van de geallieerden waarbij in plaats van de Merwehaven de woonwijk Bospolder/Tussendijken ernstig getroffen werd. Dit bombardement bleef lange tijd onderbelicht. Pas in de jaren '80 werd het breed onder de aandacht gebracht.

Aandacht van de pers bij lancering nieuw project
Behalve participatie en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven is ook het aanhaken bij bestaande projecten van belang. Wanneer er goed materiaal voorhanden is, is het omarmen daarvan verstandiger dan 'opnieuw het wiel uit te vinden'. Daarom bieden wij ook het lespakket bij de nieuwe film Süskind aan. Onderwijskrachten die de film met hun leerlingen gaan zien kunnen bij ons een lespakket aanvragen. Met dit pakket kan op school worden gewerkt, maar eventueel ook bij ons in het museum met een museumdocent.
Een ander bijzonder project, dat wij aan kunnen bieden dankzij samenwerking, is het mobiele Tribunaal. Daarin kunnen jongeren aan de hand van oude en nieuwe dilemma's met elkaar in discussie gaan. De dilemma's worden door middel van filmpjes in beeld gebracht. Met stemkastjes nemen ze een standpunt in. Een museumdocent begeleidt de vaak zeer levendige discussies. Het mobiele Tribunaal is ontwikkeld het door het Verzetsmuseum Zuid-Holland.
Meer informatie
Uitgebreide informatie over de genoemde projecten vindt u hier:
Vraag en Antwoord
Het Vergeten Bombardement
Het mobiele Tribunaal
Süskind lespakket

Natuurlijk kunt u ook gerust bellen of mailen. Onze educatief medewerker Jeroen Woltjer is op donderdag en vrijdag gaarne bereid uw vragen te beantwoorden. (010 484 89 31 of j.woltjer@ovmrotterdam.nl)
A.H. 03.02.2012
ARCHIEF